Geleceğin meslekleri 2024 yılından itibaren neler olacağı kesin bir şekilde söylenemiyor olsa da teknolojinin günden güne gelişimini takip ederek, gelecekteki önü açık meslekler neler olacak sorusuna cevap aramak mümkün.

Günümüz öğrencilerinin gelecekte yapacağı işlerin birçoğu belki de henüz icat edilmedi ya da hali hazırda bir mesleği olan kişilerin çalıştığı sektörler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Bazı mesleklerin tarihten silinebilecek potansiyelde olduğunu fark edebilirsiniz ve 10 yıl sonra geleceğin meslekleri neler olacak, şu an var olup gelecekte de önü açık olan meslekler nelerdir gibi birçok soru sizi de endişelendiriyor olabilir.

18-30 yaş arasında üniversite öğrencileri, çalışmayan mezun gençler ve iş dünyasının profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilen Youthall anketine göre, gençlerin yüzde 73’ü 10 yıl sonra geleceğin meslekleri arasında yapay zeka mühendisliğinin ilk sırada olacağını düşünüyor.

Anket sonuçları, “yazılım ve uygulama geliştiriciliği”, “dijital pazarlama uzmanlığı” ve “uzay araştırmaları mühendisliği” gibi alanlardaki yükselişin de, önü açık bölümler ve gelecekteki meslekler adına fikir edinmemize yardımcı oluyor.

Teknoloji gelişirken iş gücü konusunda tasarruf sağlama yollarının keşfedilmesi, işsizliği günden güne artırmakta ve insanların çalışabileceği yeni sektörler yaratılmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Örneğin internet kullanımının hızla artması, insanların zaman tasarrufu elde etmek amacıyla online alışverişlere yönelmesini sağladı. Bu nedenle e-ticaret ve girişimcilik de niş bir alan belirlediğinizde geleceğin en çok kazandıran meslekleri arasında yer alıyor.

Bu yazımızda geleceğin sözel meslekleri ve önü açık meslekleri 2024 yılından itibaren neler olacaktır, Türkiye’de geleceğin meslekleri nelerdir, geleceğin meslekleri ve maaşları nasıl olacaktır gibi merak edilen birçok konuyu ele alarak cevaplandıracağız.

Haydi ilk sorumuz ile başlayalım, geleceğin meslekleri ve maaşları nelerdir?

İçindekiler

Geleceğin Meslekleri 2024 Yılından İtibaren Neler Olacak?

Teknolojik gelişmelerle birlikte dünyada ve Türkiye’de geleceğin meslekleri, genel olarak teknik yetenekler gerektirebilir ancak üst düzey bilgi sahibi olmadan da dijital yeniliklere adapte olarak yapılabilecek iş gruplarını barındırır. 

geleceğin meslekleri nelerdir?

Tüm sektörler teknolojik gelişmelerden faydalanarak dijital iş dünyasına adapte olmaya çalışırken, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin yerini alamayacağı empati gibi insani özellikler gerektiren pozisyonlarda istihdam ihtiyacı doğacaktır.

Yeni oluşacak meslek gruplarının yanında günümüzde var olan ve gelecekte de geçerliliğini sürdürecek meslekler bulunur. Tıpta teknolojik yöntemler kullanılsa da bu alanda uzmanlaşmış bir insanın vazgeçilmez olması buna örnek olarak verilebilir.

Geleceği olan meslekler sadece teknoloji ile değil ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel unsurlardan da etkilenerek şekillenir. Örneğin; 2019 yılında Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlık sektöründe ciddi eksiklikler oluşmuş ve dünya genelinde doktor, hemşire gibi sağlık çalışanı ihtiyacı artmıştır. Bunun dışında doğal afetler de yakın gelecekteki iş sektörlerine yön verebilmektedir.

2019 yılında Covid-19 pandemisinde evden çalışma sistemi birçok sektöre uyarlandı ve pandemi bitse de çoğu şirket evden çalışma uygulamasını sonlandırmadı. Bu durum e-ticaret sektörünü geliştirirken, evden çalışan insanların birçoğu da internetten ne satabilirim diye merak edip farklı e-ticaret modelleri ile girişimlerde bulundu.

Meslek gruplarına olan ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değerlendirme yapıldığında yakın gelecekte, 10 yıl sonra geleceğin meslekleri neler olabilir?

Yakın gelecekte, 10 yıl sonra geleceğin meslekleri nelerdir?

Gelecekte birçok yeni meslek grubu oluşması bekleniyor ancak günümüzde varlığını sürdürürken yakın gelecekte de popülerlliğini koruyacak ya da sektörel bir başlangıç yapmış olup gittikçe varlığını artıracak meslek grupları vardır. Bu mesleklerden bazılarını yazımızda inceleyebilirsiniz.

Geleceğin önü açık meslekleri 2024 yılı için şu şekilde:

 1. Hemşire
 2. Medikal ve Sağlık Hizmetleri Yöneticisi
 3. Doktor
 4. Veri Bilimci
 5. Bilgi Güvenliği Analisti
 6. Web Developer (Web Geliştirici)
 7. Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni
 8. Solar Fotovoltaik Tesisatçılar
 9. Siber Güvenlik Uzmanı
 10. Robotik Mühendisi
 11. Yazılım Geliştirici
 12. Yenilenebilir Enerji Mühendisi
 13. E-spor Koçu
 14. E-ticaret İşletmecisi
 15. Yapay Zeka Mühendisi
 16. Aktüerya Uzmanı
 17. 3D Animatörlük
 18. Drone Pilotluğu
 19. Sosyal Medya Uzmanlığı
 20. Dijital İçerik Yazarlığı

Gelecekte popüler olacak meslekler 2024 yılı için yukarıdaki gibi listelenebilir.

Peki, yeni çıkan meslekler yok mu? Bir meslek henüz yeni yeni duyulmaya başladığında, gelecekte revaçta olup olmayacağını nasıl tahmin edebilirsiniz? İşte, bu sorunun cevabı için yeni nesil meslekler 2024 yılında nasıl belirlenmeli, sonraki başlıkta öğrenmiş olacaksınız.

Geleceğin Meslekleri Nasıl Belirlenir?

Geçtiğimiz on yıllar boyunca bilgisayarlar birçok iş gücü gerektiren mesleğin yerini almış ve insanlar geleceğin meslekleri nelerdir sorusuna cevap arayıp kendilerine yeni çalışma alanları yaratmak istemişlerdir.

Geleceği olan meslekler 2024 yılında tam olarak yaygınlaşmamışken, gelişmiş ekonomilerdeki iş gücü piyasasındaki zayıf performans, ekonomistler arasında teknolojik işsizlik ile ilgili tartışmayı yoğunlaştırmıştır.

Sürekli yüksek işsizlik oranlarının ardındaki itici güçler konusunda süregelen bir anlaşmazlık olsa da, bazı akademisyenler son zamanlardaki işsizlik artışının olası bir açıklaması olarak bilgisayar kontrollü ekipmanlar ve yapay zeka teknolojisinin yaygınlaştırılmasına işaret ettiler.

Yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre; yapay zekâ (AI), 300 milyon tam zamanlı işin yerini alabilir. Bu da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkması anlamına geliyor.

Teknoloji kaynaklı bu işsizliğin çözümü yine teknolojiyi dahil ederek oluşturulan ve ihtiyaçlara göre revize edilen meslek gruplarını oluşturmaktan geçiyor. Peki, önü açık bölümler 2024 yılında öğrenciler için nasıl tespit edilmelidir?

Aslında gelecekte popüler olacak meslekler neler diye araştırırken, gelecekte hangi teknolojilerin aktif olacağını, üretim gibi zanaat gerektiren meslek gruplarında çalışacak insan arayışının doğacağını ve dünyanın genel gidişatını göz önünde bulundurmalısınız.

Yeni ve öncü teknolojilerin daha fazla benimsenmesi ve artan dijital erişim yoluyla teknolojik ilerlemenin, şirketlerin yarısından fazlasında istihdam artışına yol açması bekleniyor ve şirketlerin beşte birindeki oluşabilecek işten çıkarma sayıları ile dengeleniyor.

geleceğin meslekleri

Teknolojinin benimsenmesi kapsamında büyük veri analitiği, bulut bilgi işlem ve yapay zeka hayatımıza dahil edilme olasılığı yüksek özelliklere sahiptir.

Şirketlerin %75’inden fazlası önümüzdeki beş yıl içinde bu teknolojileri dijital platformlar ve uygulamalar ile operasyonlarına dahil etmek istiyor. Veriler aynı zamanda ticaretin ve ticaretin dijitalleşmesinin etkisini de gösteriyor.

Dijitalleşmenin devasa oranda hızlandığı gelişmekte olan ülkelerde, işletmeler operasyonel süreçlerini insan gücünden makina kullanımına doğru yöneltmekte. Tam da bu hususta, geleceğin önü açık meslekleri ya da en çok para kazandıran meslekler arasından seçim yapmak ve kendinizi o yönde geliştirmek büyük önem kazanmaktadır. Yapay zeka mühendisliği, web geliştiriciliği, dijital içerik üreticiliği, siber güvenlik uzmanlığı gibi birçok önü açık olan geleceğin mesleklerini yazımızın devamında sizlerle paylaşacağız. 

Geleceği olan meslekler ile ilgili yapılan araştırmalarda tarım teknolojileri, dijital platformlar, uygulamalar, e-ticaret ve yenilenebilir enerji teknolojileri piyasasında önemli ölçüde fırsatlar oluşacağı verilerden yola çıkarak tahmin edilmekte. Ancak yakın gelecekte hayalini kursak da, insansı robot teknolojisinin yaygınlaşıp insan iş gücü yerine geçmesi mümkün görünmemektedir.

Gelişim süreci net olarak tahmin edilemeyen teknolojiler sebebiyle, geleceğin meslekleri 2022 yılında daha farklı hayal edilirken 10 yıl sonra geleceğin meslekleri 2024 yılında neler olabileceği konusunda önceki yıla göre daha tutarlı tahminler yapmak mümkün.

insan-makine iş gücüne göre geleceği olan meslekler

2024 yılında geleceğin en iyi meslekleri için fiziksel ve manuel çalışmanın makineler tarafından yer değiştirmesine ilişkin beklentiler azalırken muhakeme, iletişim ve koordinasyonun (insanlar için karşılaştırmalı üstünlüğe sahip tüm özelliklerin) gelecekte daha otomatik hale gelmesi bekleniyor.

Geleceğin Eşit Ağırlık Meslekleri 2024 Yılında Hangileri?

2024 yılında eşit ağırlık bölümünden mezun olarak geleceğin önü açık eşit ağırlık meslekleri neler diye merak eden binlerce öğrenci bulunmakta. Önü açık meslek araştırması yaparken hem günümüz şartlarındaki iş piyasası hem de geleceğin meslekleri neler olabilir sorusunun cevabı göz önünde bulundurularak tercih yapılmalıdır.

Eşit ağırlık bölümünden mezun olanlar genellikle sosyal bilimler, hukuk, eğitim ve işletme gibi alanlarda kariyer yapmayı tercih ederler. Bu alanlar göz önünde bulundurulurken önü açık eşit ağırlık meslekleri neler diye bakmayı unutmamalısınız. Örneğin hukuk alanında kendini geliştirmek isteyen bir öğrenci gelecek planı yaparken, gelişen teknoloji ile birlikte, siber güvenlik hukuku gibi yeni hukuk dallarını araştırmalıdır.

2024 yılında eşit ağırlık önü açık meslekleri sıralanacak olursa:

 1. Hukuk Uzmanı: Avukatlık, hakimlik ve savcılık gibi klasik hukuk meslekleri her zaman ilgi görürken, siber güvenlik hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmak yeni teknolojik gelişmeleri takip ederek alanınızda öne çıkmanızı sağlayabilir.
 2. Öğretmenlik: Yabancı dil, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal bilgiler ve matematik öğretmenliği gibi dallarda eğitimcilere ihtiyaç artmaktadır. Uzaktan eğitimin yaygınlaşması ile birlikte alanında uzmanlaşmış öğretmenler değer kazanmış durumda.
 3. İşletme Danışmanı: Girişimcilik, finansal analiz, iş geliştirme, pazarlama ve satış gibi alanlarda danışmanlık hizmetlerine daima talep bulunmaktadır.
 4. Dijital Pazarlama Uzmanı: Dijitalleşen dünyada, dijital pazarlama ve e-ticaret alanında uzmanlaşan alanında iyi profesyollere ihtiyaç artmaktadır.
 5. Psikoloji Uzmanı: Klinik psikoloji, danışmanlık psikolojisi, endüstriyel-organizasyonel psikoloji ve eğitim psikolojisi gibi dallarda psikologlar daima tercih edilmektedir.
 6. Finans Analisti: Ekonomik gelişmeleri ve finansal verileri analiz eden, şirketlerin finansal stratejilerini belirleyen finans analistleri için döviz ile kazanma fırsatları oldukça fazladır.
 7. Lojistik Uzmanları: Dil becerisi yüksek ve alanında uzman kişilere ihracat sektöründe büyük talep bulunmaktadır.
 8. İnsan Kaynakları Uzmanı: İnsan kaynakları yönetimi, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi ve çalışan ilişkileri gibi alanlarda uzmanlaşan profesyoneller de önü açık mesleklerden birini yapmaktadır.
 9. İletişim ve Halkla İlişkiler Uzmanı: Kurumsal iletişim, marka yönetimi, kriz iletişimi ve sosyal medya yönetimi gibi alanlarda uzmanlaşmak iyi bir gelir kapısı olabilir.
 10. Bankacılık ve Finans Uzmanı: Yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, risk yönetimi ve kredi analizi gibi alanlarda bankacılık ve finans uzmanlarına daima ihtiyaç duyulmaktadır.
 11. Mimar: İyi bir marketing stratejisi uygulayan mimarlara talep günden güne artmaktadır.
 12. Eğitim Danışmanı: Öğrenci ve ebeveynlere, eğitim süreçlerini en verimli şekilde yönetmeleri için danışmanlık hizmeti veren eğitim danışmanları uzaktan eğitim ile birlikte büyük önem kazanmıştır.

Özetle, 2024 yılında eşit ağırlık bölümünden mezun olan öğrenciler için birçok meslek dalı bulunsa da geleceğin meslekleri arasından bir tercih yapmak oldukça önemlidir. Meslek seçimi, kişinin yetenekleri, ilgileri ve hedefleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu noktada, gelişmiş ülkelerde önem kazanmış meslekler ve maaşları incelenerek potansiyel fırsatlar değerlendirilebilir.

Önü Açık Eşit Ağırlık Meslekleri Maaşları Ne Kadar?

Önü Açık Meslekler (Eşit Ağırlık)Maaşları
Hukuk uzmanı Ort. yıllık maaşı 70,000-120,000$
ÖğretmenOrt. yıllık maaşı 30,000-50,000$
İşletme DanışmanıOrt. yıllık maaşı 60,000-100,000$
Dijital Pazarlama UzmanıOrt. yıllık maaşı 50,000-80,000$
Finans AnalistiOrt. yıllık maaşı 50,000-90,000$
İnsan Kaynakları UzmanıOrt. yıllık maaşı 50,000-80,000$
İletişim ve Halkla İlişkiler UzmanıOrt. yıllık maaşı 40,000-70,000$
Bankacılık ve Finans UzmanıOrt. yıllık maaşı 60,000-100,000$
Eğitim DanışmanıOrt. yıllık maaşı 40,000-70,000$
Lojistik UzmanıOrt. yıllık maaşı 50,000-80,0000$
MimarOrt. yıllık maaşı 40,000-80,000$
Önü açık eşit ağırlık meslekleri ve maaşları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Sizler de geleceğin eşit ağırlık meslekleri arasından birini tercih etmek istiyorsanız detaylı bir araştırma yapmayı ve başarılı olabileceğinize inandığınız bir mesleği seçmeyi unutmayın.

Geleceğin Sayısal Meslekleri 2024 Yılında Hangileri?

2024 yılında geleceğin önü açık sayısal meslekleri aşağıdaki gibidir:

 • Veri Bilimcisi: Büyük veri setlerini analiz eden ve bu veriden anlamlı bilgiler çıkaran veri bilimcileri; iş dünyasında, akademik araştırmalarda ve hükümet politikalarında oldukça kritik bir rol oynamaktadır.
 • Yapay Zeka Uzmanı: Yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, teknolojinin ve algoritmaların gelişmesiyle birlikte çeşitli sektörlerde önemli bir konuma gelerek geleceğin en önü açık mesleği listelerinde yer almaktadır.
 • Bilgisayar Mühendisi: Yazılım geliştirme, sistem analizi, ağ ve veritabanı yönetimi gibi çeşitli alanlarda çalışan bilgisayar mühendisleri, teknolojik gelişmelerin hızlandığı bu dönemlerde hep rağbet görmektedir.
 • Siber Güvenlik Uzmanı: İşletmelerin ve hükümetlerin siber saldırılara karşı korunması için siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Teknoloji meslekleri arasından birini seçmek isteyenler için ideal ve önü açık bir meslek olarak görülmektedir.
 • Biyomedikal Mühendisi: Sağlık teknolojileri sektöründeki inovasyonlarda biyomedikal mühendisleri önemli bir rol oynamaktadır.
 • Petrol Mühendisi: Enerji sektörü, petrol mühendislerine olan ihtiyaçları ile tanınmaktadır. Bu alanda uzmanlaşanlar için yurtdışında döviz ile para kazanma imkanı bulunmaktadır.
 • Finansal Teknoloji (FinTech) Uzmanı: Finansal teknolojiler alanındaki yenilikleri takip eden ve geliştiren finansal teknoloji uzmanları her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
 • Nanoteknoloji Mühendisi: Nanoteknoloji mühendisleri birçok sektörde inovasyonları sağlayan ve talebin henüz karşılanmadığı meslek dalları arasında.
 • İstatistikçi: İstatistikçiler, veri analizi ve yorumlama, öngörü modellemesi ve istatistiksel araştırmalar konusunda uzman kişilere olan ihtiyaç daima devam etmektedir.
 • Çevre Mühendisi: Çevre mühendisleri, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda önemli bir role sahiptir. İsim yapmış bir çevre mühendisi, iyi kazançlar sağlamaktadır.

Sayısalda önü açık meslekler hangileri sorusunu cevaplamak için yukarıdaki listeden faydalanabilirsiniz. Geleceğin sayısal meslekleri arasından birini seçmek istiyorsanız, sizler de detaylı araştırmalar yapmalı ve gelişmiş ülkelerdeki talebin hangi mesleklerden yana olduğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Önü Açık Sayısal Meslekleri Maaşları Ne Kadar?

Önü Açık Sayısal MesleklerMaaşları
Veri BilimcisiOrt. yıllık maaşı 120,000-150,000$
Yapay Zeka UzmanıOrt. yıllık maaşı 110,000-140,000$
Bilgisayar MühendisiOrt. yıllık maaşı 80,000-120,000$
Siber Güvenlik UzmanıOrt. yıllık maaşı 90,000-130,000$
Biyomedikal MühendisiOrt. yıllık maaşı 70,000-100,000$
Petrol MühendisiOrt. yıllık maaşı 80,000-120,000$
Fintech MühendisiOrt. yıllık maaşı 90,000-130,000$
Nanoteknoloji MühendisiOrt. yıllık maaşı 80,000-120,000$
İstatistikçiOrt. yıllık maaşı 70,000-110,000$
Çevre MühendisiOrt. yıllık maaşı 60,000-90,000$
Geleceğin önü açık sayısal meslekleri ve maaşları yukarıdaki tablodaki gibidir. Sayısal bölüm mezunlarının tercih ettiği sektörlerde gelir skalası daha yüksektir. Önü en açık meslekler olarak da bilinen bu meslekler arasından birini tercih etmeden önce yeteneklerinizi ve eksikliklerinizi tartmalı ve ona göre bir seçim yapmalısınız.

Geleceğin Meslekleri Ve Maaşları Neler Olacak?

Gelecek için tek bir ‘en iyi meslek’ olmasa da çalışma hayatınızı nasıl geçirmek istediğinizi belirlemede birçok belirleyici faktör vardır. Potansiyel kazanarak veya becerilerinizi tamamlayan bir iş bularak motive olabilirsiniz. 

Teknolojik gelişmeler ve COVID-19 salgınının zincirleme etkileri nedeniyle hızla değişen iş piyasasıyla birlikte, gelecekteğin en iyi meslekleri için en son tahminleri merak ediyor olabilirsiniz. 

Ekonomimiz değiştikçe, iş gücü için talep edilen beceriler ve işler de değişir. Hangi bölümü tercih edeceğinize karar verirken veya bir kariyer değişikliği düşünürken gelecekteki trendlere ve talep gören işlere bakmak da önemlidir. 

Geleceğin mesleklerinin neler olduğunu ve tahmini yıllık maaşlarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Veri Bilimcileri

veri bilimci

Veri bilimcileri; büyük veri kümeleri üzerinde çalışarak anlamlı bilgiler elde etmek, verileri analiz etmek ve sonuçları yorumlamak için istatistik, matematik, programlama ve veri madenciliği tekniklerini kullanırlar.

Veri bilimciler tarafından elde edilen bu bilgiler, işletmelerin karar verme süreçlerinde kullanılarak yapılan işlerde performansın arttırılması sağlanır. Şirket bünyesinde alınan kararlar akılcı ve bilgiye dayalı hale getirilir. Veri toplamak için anketler yapmak veya web’i taramak, bir veri bilimcinin işinin en önemli bileşenidir.

Genellikle büyük şirketlerin veri analizi ve veri madenciliği departmanlarında çalışırlar. Ayrıca danışmanlık firmaları, teknoloji şirketleri ve hükümet kurumları da veri bilimcilerine ihtiyaç duyarlar.

Veri bilimcilerinin çalışma ortamı, verileri analiz etmek ve modellemek için kullanılan yazılımlar, veri tabanları ve büyük veri depolama sistemleri gibi teknolojik araçlarla donatılmış ofislerdir. Elde ettikleri bulguları göstermek için makine öğrenimi ve veri görselleştirme yazılımlarını kullanarak ham verileri temizler ve sınıflandırırlar.

Çalışmalarının sonucunda ilgili yönetime sunulacak bulgular herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde yalınlaştırılmalıdır.

Günümüzde veri bilimci sayısının azlığından dolayı piyasada büyük bir iş fırsatı görülüyor. Dolayısıyla geleceğin meslekleri 2024 yılından sonra da veri bilimcilik meslek grubunu içinde bulunduracak demek tutarlı bir tahmin olur.

Veri bilimcilerin maaşları ne kadar?

Türkiye’de veri bilimcilerinin aylık ortalama maaşı; deneyimlerine, sektöre ve şirkete bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, Türkiye’de bir veri bilimcisinin aylık maaşı ortalama 30.000 – 40.000 TL civarındadır. Yüksek deneyime sahip veri bilimcileri ya da kıdemli veri depolama uzmanları, yönetici pozisyonlarında veya danışmanlık firmalarında çalışıyorlarsa daha yüksek maaşlar alabilirler.

Bilgi Güvenliği Analistleri

bilgi güvenliği analisti

Bilgi güvenliği analistleri, bir organizasyonun bilgi sistemlerinin güvenliğini korumak için çalışan uzmanlardır.

Bir kuruluşun hassas bilgilerinin ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Genellikle finans, sağlık, hükümet ve teknoloji sektörlerinde çalışırlar. 

Bilgisayar ağları, sunucular, yazılımlar ve veritabanları, güvenlik duvarları ve veri şifreleme programları gibi teknolojik araçları kullanarak siber saldırıları önlemeye, izlemeye ve tespit etmeye çalışırlar.

Ayrıca, siber saldırıların önceden tahmin edilmesi için risk analizleri yaparlar ve siber saldırıların ardından alınacak önlemleri belirlerler. Ağları güvenlik ihlallerine karşı titizlikle izleyip meydana gelebilecek saldırıları araştırırlar ve tespit edilen saldırılar doğrultusunda güvenlik önlemleri tasarlarlayıp çözüm sunarlar.

Bilgi güvenliği analistleri ne kadar kazanır?

Türkiye’de bilgi güvenliği analistleri deneyimlerine, sektöre ve şirkete bağlı olarak farklı maaşlar alabilirler. Ancak ortalamaya bakıldığında Türkiye’de bir bilgi güvenliği analistinin aylık maaşı ortalama 30.000 – 35.000 TL civarındadır. Yüksek deneyime sahip bilgi güvenliği analistleri yönetici pozisyonlarında çalışıyorlarsa daha yüksek maaşlar alabilirler.

Web Geliştirme Uzmanı (Web Developer)

web developer

Web geliştirme, teknik ve yaratıcı becerilerin bir kombinasyonunu içeren çok disiplinli bir alandır.

Web geliştiricileri; bir müşterinin vizyonu ve iş hedefleri ile uyumlu internet siteleri düzenleme, uygulamalar oluşturma, diğer web tabanlı projelerin tasarımlarının geliştirilmesi, bakımı ve güncellenmesi konularında uzmanlaşmıştır. 

HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby ve Java gibi programlama dillerine hakim olmak, web geliştirme uzmanları için önemlidir.

Web geliştirme uzmanları arayüzler ve gezinme menüleri oluşturup test etmenin yanı sıra bir web sitesinin düzenini ve işlevselliğini belirlemek için tasarımcılarla işbirliği yaparlar. Web sitelerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için etkileşimli öğeler, animasyonlar ve grafikler gibi özellikleri web sitesine eklerler. 

Ayrıca, web sitelerinin hızını artırmak ve arama motorlarında daha iyi sıralamalarda yer almak için arama motoru optimizasyonu (SEO) tekniklerini uygularlar.

Bazı web geliştiricileri sitenin tamamını oluştururken, diğerleri belirli bileşenleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Örneğin, Back-end web geliştiricileri bir sitenin temel mimarisini oluşturur. Front-end geliştiriciler bir sitenin düzeninden ve görsel özelliklerinden sorumludur.

Web developer maaşı kaç para?

Web geliştirme uzmanları bir firmada çalışabilecekleri gibi C2B e-ticaret iş modeli ile freelance olarak da çalışabilirler. Ayrıca, freelance olarak çalışan web geliştirme uzmanları müşterileri için proje bazında farklı fiyatlandırmalar yapabilirler. Türkiye’de bir firmada çalışmakta olan web geliştirme uzmanlarının aylık ortalama maaşı 20.000 – 30.000 TL aralığında olup çalışan kişinin yeterliliklerine bağlı olarak çok daha fazla olabilmektedir.

Aktüerya Uzmanı

aktüerya uzmanı

Aktüerya uzmanları; finansal risklerin analiz edilmesi, tahmin edilmesi ve yönetilmesi konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir.

Sigorta şirketlerinde, emeklilik fonlarında, bankalar ve diğer finansal kurumlar gibi kuruluşlarda finansal risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.

Aktüerya uzmanları matematik, istatistik ve finans alanlarında uzmanlığa sahip olan ve bu bilgiyi finansal risklerin tahmin edilmesi ve yönetilmesi için kullanabilen kişilerdir. 

Aktüerya uzmanları bir kuruluşun geçmiş performans verilerini analiz edip, gelecekteki trendleri ve finansal riskleri tahmin ederek finansal modeller oluştururlar. Sonuç olarak, finansal risklerin etkisini azaltacak veya en aza indirecek çözümler geliştirirler.

Aynı zamanda risk yönetimi stratejileri ve finansal ürünlerin tasarımı konusunda da uzmanlaşmışlardır. Bu nedenle sigorta, emeklilik fonları, yatırım fonları ve diğer finansal ürünlerin tasarımında da görev alabilirler.

Aktüerya uzmanı ne kadar kazanır?

Bu meslek grubunun Türkiye’de aylık ortalama maaşı 25.000 – 35.000 TL olmakla beraber, kariyerlerinde ilerledikçe çok daha yüksek miktarlarda maaş alabilirler.

Yapay Zeka Mühendisliği

yapay zeka mühendisi

Yapay zeka mühendisleri bilgisayar sistemlerinin insan benzeri zekaya sahip olmasını sağlamak için algoritmalar, yazılımlar ve donanımlar oluşturan uzmanlardır.

Derin öğrenme, makine öğrenimi, doğal dil işleme, robotik ve bilgisayar görüşü gibi alanlarda uzmanlaşmışlardır.

Yapay zeka mühendisleri öncelikle problemlerin tanımlanması, algoritma tasarımı, veri toplama, veri işleme ve sonuçların yorumlanması gibi aşamalardan oluşan bir süreçte çalışırlar. 

Bu süreçte büyük veri kümelerini analiz ederek örüntüleri ve trendleri belirlerler, bu verileri kullanarak yapay zeka uygulamaları geliştirirler ve sonuçları raporlar halinde sunarlar.

Yapay zeka mühendisliği son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde gelişen bir alandır. Bu nedenle, yapay zeka mühendisleri hem özel sektörde hem de kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda çalışabilirler.

Özellikle finans, sağlık, otomotiv, savunma sanayi, perakende, telekomünikasyon ve e-ticaret sektörleri gibi pek çok sektörde yapay zeka mühendisliği ihtiyacı giderek artmaktadır.

Yapay zeka mühendislerinin maaşı nedir?

Türkiye’de günümüzde çok yaygın olmamakla beraber günden güne istihdam kazanmaktadır. Bir yapay zeka mühendisinin günümüzde Türkiye’de aldığı ortalama maaş 40.000 – 50.000 TL civarında olurken bu alandaki gelir değerlerinin artması bekleniyor.

3D Animatörler

3D animatör

3D animatörler, üç boyutlu (3D) bilgisayar animasyonları oluşturmak için özel yazılımlar ve araçlar kullanarak hareketli grafikler ve karakterler yaratmakla görevlidirler.

3D animasyonlar; oyunlar, filmler, televizyon programları, reklamlar ve diğer medya formlarında kullanılabilir.

Bu meslekte çalışanlar karakterlerin ve objelerin modellenmesi, renklendirilmesi ve animasyonlaştırılması gibi görevleri üstlenerek yer alacakları projenin tüm aşamalarında görev alırlar. 

Animasyon süreci boyunca 3D animatörler sahne düzenleme, ışıklandırma, efektler ve ses tasarımı gibi diğer unsurları da yönetirler. 3D animasyon, çizgi film animasyonuna kıyasla daha karmaşık bir işlemdir ve dijital sanat, tasarım ve teknoloji becerileri gerektirir.

3D animatör maaşı ne kadar?

Türkiye’de çok sayıda 3D animatör bulunmasa da gün geçtikçe büyüyen bir sektör haline gelmektedir. Günümüzde 3D animatör ortalama aylık maaşları 25.000 – 35.000 TL arasında değişmekte, kişisel tecrübelere ve yeteneklere göre maaş miktarları çok daha fazla olabilmektedir.

Sürdürülebilirlik Uzmanları

sürdürülebilirlik uzmanı

Sürdürülebilirlik uzmanları işletmelerin, kurumların ve devletlerin sürdürülebilir performanslarını geliştirmeye odaklanan profesyonellerdir. 

Sürdürülebilirlik çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarda dengeli bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle çevresel etkileri azaltmak, toplumsal fayda yaratmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için stratejik kararlar alırlar.

Bu kişiler çevre yönetimi, toplumsal sorumluluk, yeşil finansman, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi konularda uzmanlaşmışlardır. 

Sürdürülebilirlik uzmanları işletmelerin faaliyetlerini çevresel etkileri azaltarak, kaynakları daha verimli kullanarak ve çevreye duyarlı ürün ve hizmetler sunarak sürdürülebilir hale getirmeye çalışırlar.

Sürdürülebilirlik uzmanı ne kadar kazanır?

Gelişerek popülerleşmekte olan bu meslek grubunun Türkiye’deki ortalama maaşı 20.000 – 30.000 TL arasındadır.

Siber Güvenlik Uzmanı

siber güvenlik uzmanı

Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar ağları ve sistemleri için güvenliği sağlamak ve geliştirmekle görevli profesyonellerdir.

İnternet üzerindeki suçların artmasıyla birlikte, şirketler ve devlet kurumları da siber güvenlik uzmanlarına olan ihtiyaçlarını artırmışlardır. 

Şirketlerin bilgi sistemlerini ve ağlarını hacker saldırılarından, virüslerden, diğer tehditlerden koruyarak ve bilgi güvenliği açıklarını tespit ederek bu açıkları gidermeye çalışırlar.

Güvenlik duvarları, ağ izleme sistemleri, virüs koruma yazılımları, güvenlik protokolleri gibi araçları kullanarak şirketlerin veya kurumların verilerini ve sistemlerini korurlar. Ayrıca siber güvenlik uzmanları ağ ve sistemlerdeki güvenlik açıklarını tespit edip, bu açıkları gidermek için gerekli önlemleri alırlar.

Türkiye’de siber güvenlik uzmanlarının aylık maaşları deneyimlerine, sektöre ve çalıştıkları şirkete göre değişebilir. Genellikle, siber güvenlik uzmanları için maaşlar diğer teknoloji uzmanlarına göre daha yüksektir. 

Siber güvenlik uzmanı maaşı kaç paradır?

Siber güvenlik uzmanlarının ortalama aylık maaşı deneyim seviyelerine göre değişebilir. Başlangıç seviyesinde bir siber güvenlik uzmanı için ortalama aylık maaş 50.000 TL ile 90.000 TL arasında değişirken, daha deneyimli ve tecrübeli bir siber güvenlik uzmanı için ise aylık ortalama maaş 100.000 TL ile 150.000 TL arasındadır.

Mobil Uygulama Uzmanı

mobil uygulama geliştiricisi

Mobil uygulama uzmanları, mobil cihazlar için uygulama geliştiren ve yöneten profesyonellerdir.

Bu uzmanlar genellikle iOS ve Android işletim sistemleri için mobil uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, yayınlanması ve güncellenmesi gibi aşamalarda çalışırlar. 

Uygulama tasarımı, yazılım geliştirme, kullanıcı deneyimi tasarımı, uygulama testi ve yayını gibi konularda uzmanlaşmışlardır.

İyi bir mobil uygulama uzmanı uygulamaların tasarım, işlevsellik, performans ve kullanılabilirlik açısından en yüksek kalitede olmasını sağlar. Uygulamaların kullanıcı dostu olmasını, işlevsel ve hızlı çalışmasını sağlarlar.

Mobil cihazların kullanımı günden güne artış gösterirken, mobil uygulama uzmanlığı geleceğin mesleklerinde yer almaya başlamış ve varlığını sürdürecek bir meslek grubudur.

Mobil uygulama uzmanı aylık kaç para kazanır?

Türkiye’de bir mobil uygulama uzmanının aylık ortalama maaşı 30.000 ile 45.000 TL arasında değişmektedir. Ancak bu meslek grubu da bir şirkete bağlı kalmadan proje başına ödeme alarak freelance çalışabilir ya da kendisi için kullanıcı getirisi sağlayacak bir uygulama tasarlayabilir.

Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

yenilenebilir enerji mühendisi

Yenilenebilir enerji mühendisleri; çevre dostu kaynaklardan enerji üretmek için tasarım, inşaat, işletme ve bakım çalışmalarını yöneten profesyonellerdir. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biyokütle enerjisi gibi kaynaklar yer alır.

Bu mühendisler enerji üretimi sürecinde kullanılan tesislerin tasarımı, inşaatı ve işletilmesi ile ilgilenirler.

Yenilenebilir enerji mühendisleri, yenilenebilir enerji projelerinin tüm aşamalarında çalışırlar. Bu projeler; enerji kaynağının belirlenmesi, projenin planlanması, tesisin tasarımı, inşaatı ve işletilmesi gibi aşamaları içerir.

Teknik ve mühendislik becerilerini kullanarak enerji üretimi tesislerinin güvenli, verimli ve çevre dostu bir şekilde çalışmasını sağlarlar.

Yenilenebilir enerji mühendislerinin geliri ne kadardır?

Enerji kaynaklarını yönetmenin ve çevre dostu yaşam modellerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de çalışan bir yenilenebilir enerji mühendisinin ortalama maaşı 105.000 – 120.000 TL arasında değişmektedir. Kişinin yeterliliklerine göre bu miktar artabilir. Bu konuda uzmanlaşmış kişi sayısı Türkiye’de az olduğu için diğer meslek gruplarından çok daha yüksek maaşlar alabilmekteler.

Geleceğin Meslekleri İçin Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

Meslek grupları değişim ihtiyacı veya yeniden eğitim arzusu gibi çeşitli nedenlerle, çeşitli şekillerde tetiklenebilir. Ayrıca, teknoloji ilerledikçe işinizin geçerliliğini yitirme riski de vardır. Peki, sürekli değişen bir iş piyasasına nasıl hazırlanılır?

En iyi çözüm aktarılabilir becerilerinizi geliştirmektir!

Bu yetenekler tamamen teknik veya belirli bir meslek grubuna, kariyer türüne özgü değildir. Daha ziyade, gelecekteki işverenlerinizin aradığı ve yüksek talep gören becerilerdir.

geleceğin mesleklerinde gereken 10 kişisel beceri

Şimdi geleceğin mesleklerinde kariyer yapabilmeniz için gerekli bazı kişisel becerileri inceleyeceğiz.

 • İletişim Becerileri: Dinleme, topluluk önünde konuşma, gerçek dünyada performans gösterme konularında özgüven sahibi olmalısınız.
 • İşbirliği Becerileri: Sektörünüzde daha fazla kişi ile iletişimde olarak ağ (network) oluşturabilmeli, ekip çalışmasında yer alabilmeli ve hatta ekibi sorunsuz yönetebilecek potansiyelde olmalı, uzlaşmaya yatkın olup gereksiz münakaşalardan kaçınabilmeli, diplomasiyi bilmelisiniz.
 • Çeviklik ve Esneklik: Değişen iş koşullarına ya da ani gelişen sorunlara panik olmadan yaklaşabilmek ve hızlı çözüm sağlayabilmek için çevik ve esnek olmalısınız. 
 • Analitik Beceriler: Problem çözme yeteneğiniz ve eleştirel düşünme tarzınız ile fark yaratabilmelisiniz.
 • Liderlik Yetenekleri: Bir ekip yönetiminde sadece iş odaklı değil, ekip çalışanlarının verimliliğini de göz önünde bulundurarak motive etme ve yönlendirme tekniklerini uygulayabilmelisiniz.
 • Bilgi Yönetimi Becerileri: Meslek grubunuz ile ilgili bilgisayar yazılımlarını öğrenmeli ve bilmediğiniz konuları her an araştırıp öğrenebilme potansiyelinde olmalısınız. 

İşverenler bu becerilere sahip kişileri giderek daha fazla isterken, iş arayan mezunların bu becerilere sahip olmadığını görüyorlar. Bunun ana sebebi ise eğitim sisteminin uygulamalı, probleme dayalı, işe entegre şekilde olmamasıdır.

Kariyerinizde başarıya ulaşabilmek için teorik eğitim dışında kişisel becerilerinizi de geliştirmeniz gerekmektedir. Bu kişisel becerilere eğitim sisteminde ağırlık verilmese de kendinizi bu konularda geliştirebilirsiniz.

Geleceğin en iyi meslekleri için kişisel beceriler dışında mesleki bazı gerekliliklere sahip olmak da önemlidir. Bunlar meslek gruplarına göre değişmekle birlikte başlıca mesleki gereklilikler; teknoloji tasarımı, bilgi yönetimi ve programlama becerileri, satış ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme, yazılım ve mühendislik bilgileridir.

Geleceğin Meslekleri 2030 Yılında Hangi Çalışma Koşullarına Sahip Olabilir?

Gelecekte, klasik ofis ortamında çalışma modelinden vazgeçilebilir ve çalışma verimliliğini artırmak için teknolojiden faydalanarak en uygun çalışma ortamları yaratılabilir. 2030 yılında görülmesi tahmin edilen bazı olası çalışma ortamlarını inceleyeceğiz.

 • İş yerlerinde farklı sessiz çalışma alanları oluşturulabilir. Bu sayede çalışanlar burada herhangi bir ofis eşyası olmadan da sanal gerçeklik teknikleri ile en verimli çalışabileceği ortamı yaratabilecek.
 • İşbirlikleri için bu kadar çok fırsat varken, büyük bir işletme kurmaya gerek kalmadan daha küçük şirketlerle maliyetler düşürülebilecek.
 • Kurulacak işletmelerin içinde daha az hiyerarşi kurularak işler ekip çalışması şeklinde yürütülebilecek.
 • Çalışanlar için dinlenme alanları, uyku odaları, müzik, evcil hayvan alanları gibi ortamlar oluşturularak ofisler daha sağlıklı ortamlara dönüşecek.
 • Her seviyedeki tüm çalışanlar, gelecekte gelen e-postaları sıralamak, toplantılar planlamak, elektronik tablolar oluşturmak gibi işler için Siri veya Alexa gibi robot yardımcıları kullanarak iş yükünü hafifletip daha verimli çalışabilecek.
 • Şehirler arası yapılması gereken toplantılar için seyahat ederek vakit kaybı yaşamadan, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak toplantılar gerçekleştirilebilecek.

Sanayi ile İlgili Meslekler Neler?

Sanayi alanındaki meslekler şöyle listelenebilir:

 • Makine mühendisi
 • Motor (Otomotiv) Öğretmeni
 • Otomotiv Mühendisi
 • Satın alma uzmanı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
 • Bilgisayarlı Nümeric Kontrol (CNC) Teknisyeni
 • Buldozer Operatörü
 • Elektrik Teknisyeni
 • Endüstriyel Kalıpçı
 • Otomotiv Teknikeri
 • Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
 • Kepçeli Araç Operatörü
 • Kaporta Tamircisi
 • Elektronik Teknisyeni
 • İş Makineleri Teknikeri
 • Kimya Mühendisi
 • Metal İşleri Teknisyeni
 • Metalürji Teknisyeni
 • Motor Teknisyeni
 • Oto Boyacısı
 • Oto Bakım-Onarımcısı (Oto-Motor Tamircisi)
 • Otomotiv Mühendisi
 • Endüstri mühendisi
 • Mekanik teknisyeni
 • Makine bakım görevlisi
 • CNC ustası
 • Endüstriyel ürün tasarımcısı
 • Ambalaj tasarımcısı
 • İş makinesi operatörü
 • İnsan kaynakları personeli
 • Muhasebeci
 • Ustabaşı

Sanayi alanındaki meslekler de gelecekteki popüler meslekler arasında yer alıyor. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle birlikte, fiziki işlerde çalışacak kişi bulmak daha da zorlaştı. Bu nedenle de sanayi sektörü gibi beceri gerektiren meslekler kazanç açısından da en iyi meslekler arasında yer alıyor.

Sık Sorulan Sorular

Gelecekte kariyerinizi hangi yönde geliştirmek istersiniz? İş hayatına başlangıçta gelecekte popüler olacak bir meslek seçimi yapmak ya da daha kazançlı bir işte çalışmak için incelediğimiz meslek gruplarından size en uygun olanı seçebilir, kariyerinizi planlamaya başlayabilirsiniz.

Geleceğin meslekleri nelerdir konusunda merak ettiğiniz ve sıkça sorduğunuz bazı soruları bu bölümde cevaplayacağız.

Açıklanan forbes geleceğin meslekleri neler?

Forbes’te açıklanan ve 2024 yılında en hızlı gelişen meslek grupları aşağıdaki gibidir:

 • Hemşirelik
 • Medikal ve Sağlık Hizmetleri Yöneticisi
 • Doktor
 • Veri Bilimci
 • Bilgi Güvenliği Analisti
 • Web Developer (Web Geliştirici)
 • Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni
 • Solar Fotovoltaik Tesisatçılar

Eşit ağırlık geleceğin meslekleri nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesi sayısal işlemleri çağrıştırıp sayısal bölümlerin yer alabileceği izlenimini verse de; günümüzden geleceğe varlığını sürdürmeye devam edecek, gelecekteki koşullar doğrultusunda yeni oluşacak eşit ağırlık ya da sözel bölümlerin yer alabileceği meslek grupları da vardır. Eşit ağırlık geleceğin meslekleri alanına giren  mesleklerden bazılarını bu bölümde açıklayacağız.

 • Avukatlık, hakimlik, savcılık gibi meslekler ülkelerin düzenini sağlama konusunda vazgeçilemeyecek mesleklerdendir. Günümüzde var olan bu meslek grubu gelecekte de varlığını sürdürmeye devam edecektir.
 • Psikologluk da insanlık var oldukça insan psikolojisi ile ilgilenmeye devam edecektir. Yapay zekanın psikologların yerini alarak mesleği sonlandırması günümüz için mümkün görünmemektedir.
 • Dijitalleşen dünyada vazgeçilmez olan görseller ve grafiklerin tasarımı için grafik tasarımcılara günümüzde de gelecekte de ihtiyaç olacaktır.

En hızlı yükselişe geçen geleceğin meslekleri nelerdir?

En hızlı büyüyen meslekler, teknoloji ve dijitalleşme tarafından yönlendiriliyor. Teknoloji ile oluşan yeni iş fırsatları arasında büyük veri (big data) alanında oluşan meslek grupları %65’lik bir artış göstererek, en hızlı yükselişe geçen meslekler arasında birinci sırada yer alıyor.

Veri analistlerinin, büyük veri uzmanlarının, yapay zeka makine öğrenimi uzmanlarının ve siber güvenlik uzmanlarının istihdamının 2027 yılına kadar ortalama %30 artması bekleniyor. 

Bunların yanında dijital ticaret alanı da günden güne popülerleşip gelişmeye devam etmekte. Dijital ticaret alanında e-ticaret uzmanları, dijital dönüşüm uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları gibi dijital olarak etkinleştirilen yaklaşık 2 milyon yeni rol beklenmektedir.

En hızlı yükselişe gelen bazı meslekleri verdiğimiz listede bulabilirsiniz.

 • Yapay zeka uzmanları
 • Sürdürülebilirlik uzmanları
 • İş zekası analistleri
 • Bilgi güvenliği analistleri
 • Fintech mühendisleri
 • Veri analistleri ve bilim insanları
 • Robotik mühendisleri
 • Elektroteknoloji mühendisleri
 • Tarım aleti operatörleri
 • Dijital dönüşüm uzmanları

En hızlı düşüş yaşanan meslek grupları nelerdir?

Yükselişte olan meslekler gibi, en hızlı düşüş yaşayan meslekler de teknoloji ve dijitalleşme tarafından yönlendiriliyor. Banka memuru, kasiyer ve veri giriş memurları dahil büro veya sekreterlik rollerinin en hızlı düşüşü yaşaması bekleniyor.

 • Banka veznedarları ve ilgili memurlar
 • Posta hizmetlileri ve memurları
 • Kasiyerler ve bilet görevlileri
 • Veri girişi görevlileri
 • İdari sekreterler
 • Malzeme kayıt ve stok tutma görevlileri
 • İstatistik, finans ve sigorta memurları
 • Kapıdan kapıya satış çalışanları

Oxford geleceğin meslekleri neler olacak diyor?

Oxford elde ettiği verilere ve uzmanların görüşlerine göre yakın gelecekteki en iyi mesleklerin listedeki gibi olacağını açıklamıştır.

 • Diş Doktoru
 • Yazılım Geliştirici
 • Uçak Pilotu
 • Hava Trafiği Kontrolcüsü
 • Pazarlama Mühendisi 
 • Muhasebeci
 • Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
 • İnşaat Mühendisi

Hangi mesleklere gelecekte ihtiyaç kalmayacak?

Teknolojik gelişmeler, robotların geliştirilmesi ve yapay zekanın yaygın kullanılması sonucunda bazı mesleklerdeki insanların yaptığı işler insan gücü olmadan daha pratik bir şekilde yapılabilecektir. Yok olabilecek bazı meslek grupları listede verdiğimiz şekilde olabilir:

 • Sekreterlik
 • Garsonluk
 • Muhasebecilik
 • Taksi şoförlüğü
 • Postacılık
 • Kasiyerlik

Bu mesleklerin ortadan kalkması hemen gerçekleşemeyecek olsa da yavaş yavaş yok olma yolunda ilerlemekteler.