Anasayfa » E-Ticaret ve Pazarlama » Telif Hakkı Nedir, Nasıl Alınır? (2024 Güncel)

Telif Hakkı Nedir, Nasıl Alınır? (2024 Güncel)

Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Eserin yaratıldığı andan itibaren otomatik olarak doğan telif hakkı, herhangi bir tescil işlemine gerek kalmadan doğrudan eser sahibine aittir.

Sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda çalışan herkesin en büyük endişelerinden biri emeklerinin korunması ve değerinin bilinmesidir. Fikirlerinin çalınması, yaratıcı emeğin değersizleştirilmesine ve hak sahiplerinin adil olmayan bir şekilde mağdur edilmesine neden olabilir.

Tüm bunları telif hakkı dediğimiz bir yasal çerçeve ile koruyoruz. Bu çerçeve yaratıcı bireylerin eserlerini korurken haksız kullanımların da önüne geçer ve yaratıcı emeğinin değerini artırır.

Bu içeriğimizde ”telif hakkı nedir?” ve ”telif hakkı nasıl alınır?” gibi sorular üzerinden eser sahiplerinin haklarını inceleyeceğiz. İsterseniz telif hakkının ne olduğu ile hemen başlayalım.

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı, bir kişinin emeği ve yaratıcılığı ile ortaya koyduğu eserlerin korunması için var olan bir hukuki bir kavramdır. Bu hak eser sahibine eserini kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, temsil ve işleme gibi yetkiler verir. Telif hakkı, eser sahiplerinin emeklerinin ve fikri mülkiyetlerinin korunmasını sağlar ve yaratıcılığı teşvik eder.

Telif hakkı eserin yaratılmasıyla birlikte otomatik olarak doğar. Herhangi bir tescil işlemine gerek yoktur.

Eser sahibi istediği takdirde eserini tescil ettirebilir.

Tescil, eserin kime ait olduğunu ve hangi tarihten itibaren korunduğunu ispatlamayı kolaylaştırır.

Telif hakkı sembolü genellikle bir çember içinde yer alır ve “C” harfi şeklinde tasvir edilir: ©

Bu sembolün yer aldığı herhangi bir ürünün telif haklarının korunduğu anlaşılmalıdır.

telif hakları sembolü

Telif hakkı simgesinin kullanılıp kullanılmaması, orijinal bir ürünün veya fikrin üretildiği anda telif haklarına sahip olduğu gerçeğini değiştirmez.

Telif haklarının korunması herkesin sanat, bilim ve edebiyat eserlerinin maddi ve manevi menfaatlerinin korunması hakkını içerir ve bu hak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesinde vurgulanmıştır.

Markalar için Telif Hakkının Önemi

Markalar için telif hakkı oldukça önemlidir çünkü markalar da bir tür yaratıcı emeğin ürünüdür.

Markanın tescilli olması, marka sahibine izinsiz kullanım durumlarında yasal olarak hareket etme hakkı verir.

Telif hakkı ihlali durumunda eser sahibi yasal yollarla haklarını koruyabilir.

Yaratıcı markalar genellikle büyük emek ve zaman harcayarak ortaya koydukları işlerin izinsiz kullanılması veya kopyalanması gibi durumlarla sıkça karşılaşabilirler.

markalar için telif hakkının önemi

Telif hakkı simgesinin kullanılıp kullanılmaması, orijinal bir ürünün veya fikrin üretildiği anda telif haklarına sahip olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bu tür durumlarda markaların hem maddi anlamda zararları olabilir hem de yaratıcı vizyonları tehdit altında hissedilebilir. Özellikle eserlerinin yeniden çalınma korkusuyla motivasyonlarını kaybetmeleri gibi durumlar yaşanabilir.

Markalar için telif hakkının önemini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Eserin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasının önüne geçer.
 • Markaları yenilikçi işler üretmeye teşvik eder.
 • Eser sahiplerinin ürettiklerinden adil şekilde maddi kazanç elde etmelerini sağlar.
 • Marka itibarının korunmasını sağlar.
 • Yaratıcı fikirlerin değer görmesine yardımcı olur.

Telif hakkı markalar için bir nevi kalkan gibidir. Üretilmiş ve özgün bir eserin telif hakkı, markanın emeğini ve değerini korur ve ona yeni bir kimlik kazandırır.

Bir diğer deyişle telif hakkı koruması markanın sadece bugünkü değerini korumakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe de yatırım yapar. Yeni eserler üretilmesine ve inovasyona teşvik ederek markaların sürekli olarak yenilikçi kalmasını sağlar.

Telif Hakkının Özellikleri

Telif hakları, eser sahibine tanınan bir dizi hak ve yetkiyi içeren yasal bir koruma sistemidir. Telif haklarının temel özellikleri şunlardır:

 • Otomatik olarak koruma
 • Tescil imkanı
 • Süreli hak durumu
 • Somut ve soyut eserleri kapsar
 • Mali ve manevi haklar
 • Özgünlük koşulu
 • İstisnalar ve sınırlamalar
 • Telif hakkı ihlali ve yaptırımlar
 • Uluslararası koruma

Otomatik Olarak Koruma

Telif hakkı, eserin yaratılmasıyla birlikte otomatik olarak doğar ve herhangi bir tescil işlemine gerek kalmadan geçerlidir. Yani bir eser üretildiği anda eser sahibi telif haklarına sahip olur ve bu haklar yasal olarak korunur. Herhangi bir tescil veya başvuru işlemine gerek kalmadan eser sahibi eserinin telif haklarına sahip olur.

Tescil İmkanı

Eser sahibi isteğe bağlı olarak eserini tescil ettirebilir. Tescil, eserin resmi olarak kaydedilmesi anlamına gelir ve telif hakkı korumasını sağlama alır. Eserin tescil edilmesi durumunda eser hakkında resmi bir kayıt bulunur ve eser sahibinin telif haklarını kanıtlamasını kolaylaştırır.

Süreli Hak Durumu

Telif hakkı belirli bir süre boyunca geçerlidir. Eserin yaratıcısının ölümünden sonra belirli bir süre daha devam eder. Birçok ülkede telif hakkı koruması, eser sahibinin ölümünden 70 yıl boyunca devam eder. Mevcut süre sona erdiğinde eserler çoğu zaman kamuya mal olur ve herkesin kullanımına açık hale gelir.

Somut ve Soyut Eserleri Kapsar

Telif hakkı çeşitli türdeki eserleri kapsar. Somut eserler; kitaplar, müzik eserleri, resimler, heykeller, filmler gibi fiziksel olarak var olan eserlerdir. Soyut eserler ise fikirler, bilgiler, buluşlar gibi somut olmayan kavramları içerir. Telif hakları somut kavramlar üzerinde daha çok etkili olsa da aynı zamanda soyut fikirlerin ifade edildiği eserler için de gerçelidir.

Mali ve Manevi Haklar

Telif hakkı eser sahibine hem mali hem de manevi haklar sağlar. Mali haklar, eserin ticari olarak değerlendirilmesine ve maddi kazanç elde edilmesine imkan tanır. Eserin çoğaltılması, dağıtılması, sergilenmesi gibi maddi kullanımları içerir.

Manevi haklar ise eser sahibinin eserine saygı gösterilmesini ve itibarının korunmasını sağlar. Eserin bütünlüğünün korunması ve adının belirtilmesi gibi manevi kullanımlar örnek olarak verilebilir.

Özgünlük Koşulu

Telif hakkı eserin özgün olmasını gerektirir. Yani eser daha önce var olan bir eserin kopyası veya taklidi olmamalıdır. Eserin yaratıcısı tarafından benzersiz bir şekilde üretilmiş olması gerekir. Özgünlük koşulu, telif hakkının korunması için temel bir gerekliliktir.

İstisnalar ve Sınırlamalar

Telif hakkı belirli istisnalar ve sınırlamalarla birlikte gelir. Bu istisnalar ve sınırlamalar, belirli durumlarda eserin kullanımına izin verir veya telif hakkı korumasını sınırlar. Örneğin eğitim, araştırma, alıntı yapma gibi amaçlar için belirli kullanımlar telif hakkı ihlali olarak kabul edilmez.

Telif Hakkı İhlali ve Yaptırımlar

Telif hakkının ihlali durumunda eser sahibi yasal yollara başvurabilir ve tazminat talep edebilir. Eser sahibi uğradığı maddi ve manevi zararların telafisi için yasal yaptırımlar isteyebilir.

Telif hakkı ihlali, yasal olarak ciddi sonuçlara yol açabilir ve telif haklarının korunması için yasal düzenlemeler tarafından desteklenir.

Uluslararası Koruma

Telif hakları, uluslararası anlaşmalarla da korunur. Berne Anlaşması, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Telif Hakkı Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalar telif haklarının uluslararası düzeyde tanınmasını ve korunmasını sağlar

Telif Hakkı Nasıl Alınır?

Telif hakkı, marka tescili veya patent alma süreçlerinden farklı bir prosedür izler. Telif hakları eserin ortaya çıkmasıyla beraber otomatik olarak doğsa da tecil ettirmek ispatı kolaylaştıracaktır.

Telif hakkı üç farklı şekilde alınabilir:

 1. İsteğe Bağlı Tescil: Eser sahibi, telif hakkını ispatlamak ve gelecekte olası anlaşmazlıkları çözmek için Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
 2. Zorunlu Tescil: Müzik, sinema eserleri ve bilgisayar oyunları gibi belirli eser türleri piyasaya sürülmeden önce tescil edilmelidir.
 3. Noter Yoluyla Tescil: Eserin size ait olduğunu belgelemek için noter tasdiki yaptırılabilir. Bu süreç için noter masraflarını karşılamak gerekebilir.

Telif hakkı almak, bir eserin yaratıcısına o eserin üzerindeki hakları sağlamak için bir süreç gerektirir.

Biz bu noktada isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi nasıl yapılır buna değineceğiz.

Telif hakkı tescili için başvuru yapmadan önce, başvuru için gereken belgelerin hazırlanması ve başvuru ücretinin ödenmesi gibi adımların takip edilmesi önemlidir. İşte telif hakkı almanın genel adımları:

 • Türkiye’de telif hakkı tescili için Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü‘ne başvuruda bulunmanız gerekir.
 • Başvuruyu online veya yazılı olarak posta yoluyla yapabilirsiniz.
 • Başvuru formunu doldurmanız ve gerekli belgeleri hazırlamanız gerekir.
 • Eserin örneği, sahibinin bilgileri, tamamlanma tarihi ve türü gibi bilgileri belirtmelisiniz.
 • Başvurunuz ve belgeleriniz Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından incelenecektir.
 • İnceleme sonucunda eserin telif hakkı tescil edilir ve size bir tescil belgesi verilir.

Telif Hakkı Hak Talebi Nedir?

Telif hakkı hak talebi, bir eserin telif hakkına sahip olan kişi veya kurumun telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğü durumlarda ihlalin sona erdirilmesini ve gerektiğinde tazminat talep etmeyi içeren bir süreçtir.

Telif hakkı hak talebi şu adımları içerir:

 • Telif hakkı sahibi, eserinin izinsiz olarak kullanıldığını veya ihlal edildiğini fark eder.
 • Telif hakkı sahibi, ihlali gerçekleştiren kişi veya kuruma yazılı olarak hak talebinde bulunur.
 • Bildirimde ihlalin tespit edildiği ve ihlalin sona erdirilmesi talep edilir.
 • İhlal gerçekleştiren taraf, hak talebiyle ilgili bildirim aldıktan sonra müzakere süreci başlar.
 • Taraflar arasında ihlalin sona erdirilmesi ve varsa tazminatın belirlenmesi için görüşmeler yapılır.
 • Müzakereler sonuçsuz kalırsa veya ihlal devam ederse, telif hakkı sahibi hukuki yollara başvurabilir.
 • İhlal nedeniyle telif hakkı sahibinin maddi veya manevi zarara uğradığı durumlarda tazminat talep edilebilir.

İhtar gerçekleşmediği sürece içeriğin geliri telif sahibine gider. Telif hakkı sahipleri isterlerse ihtar atabilirler ve 3 ihtar sonucunda eserin kullanıldığı kanal kapatılır.

Telif Hakkı Alınabilecek Eser Hangileridir?

Yaratıcılık ve emek, kültürel mirasımızın temelini oluştururken telif hakkı da bu mirası koruyan önemli bir unsurdur. Müzikten edebiyata, tasarımdan yazılıma kadar geniş bir yelpazede yer alan eserler telif hakkı ile korunur ve yaratıcıların haklarını garanti altına alır.

Telif hakkı ile korunabilecek eserler şunlardır:

 • Edebi eserler: Kitaplar, makaleler, şiirler, senaryolar, şarkı sözleri ve diğer yazılı materyaller.
 • Drama eserleri: Oyunlar, pantomimler, koreografik eserler ve diğer sahne eserleri.
 • Müzik eserleri: Besteler, müzik kayıtları ve diğer ses eserleri.
 • Görsel sanat eserleri: Resimler, heykeller, çizimler, fotoğraflar, grafikler ve diğer görsel eserler.
 • Mimari eserler: Binalar, köprüler, anıtlar ve diğer mimari yapılar.
 • Sinema filmleri ve diğer görsel-işitsel eserler: Filmler, videolar ve diğer görsel-işitsel eserler.
 • Bilgisayar programları: Yazılım programları, mobil uygulamalar ve diğer bilgisayar programları.
 • Endüstriyel tasarımlar: Ürünlerin görünümüne ilişkin tasarımlar.

Edebi eserlerden müzik eserlerine, görsel sanatlardan endüstriyel tasarımlara kadar birçok farklı kategoride eser telif hakkı koruması altına alınabilir.

telif hakları alınabilecek eserler

Yukarıdaki telif hakkı örnekleri hangi eserlerin tescil edilebileceğine dair detaylı bilgiler vermektedir.

Telif Hakkı İhlali Örnekleri

Telif hakkı ihlali, telif hakkı sahibinin izni olmaksızın bir eserin kullanılması veya değiştirilmesi durumunu ifade eder. Bu ihlal eserin kopyalanması, dağıtılması, değiştirilmesi, izinsiz olarak gösterilmesi gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Telif hakkı ihlali örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bir eserin izin alınmadan fiziksel veya dijital olarak kopyalanması ve çoğaltılması.
 • Eser sahibinin izni olmadan eserin içeriğinde, biçiminde veya tasarımında değişiklik yapılması.
 • Eserin sahibinin izni olmadan eserin satılması, kiralanması veya ücretsiz olarak dağıtılması.
 • Eserin sahibinin yanlış belirtilmesi veya eserin telif hakkının sona erdiği gibi yanlış bilgilerin verilmesi.
 • Eserin sahibinin izni olmadan eserin halka açık bir şekilde sunulması.
 • Başkasına ait olan eseri kendi eseri gibi gösterme ve eserin sahibinin kimliğini gizleme.

Telif hakkı ihlali sonuçları arasında tazminat talebi, cezai yaptırımlar ve hatta eserin el koyulması gibi önlemler bulunabilir.

Telif Hakkının Süresi Ne Kadar?

Telif hakkının süresi, eserin türüne ve eser sahibinin kimliğine göre değişiklik gösterebilir. Eser sahibinin yaşadığı süre ve ölümünden itibaren belirli bir süre boyunca korunan eserlerin yanı sıra, tüzel kişi veya belirsiz bir eser sahibi durumlarında da farklı süreler uygulanabilir.

Örneğin edebi eserler, müzik eserleri, görsel sanat eserleri ve benzeri eserler genellikle eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca korunurken, endüstriyel tasarımlar için bu süre 25 yıl olarak belirlenmiştir.

Telif hakkının süresi dolduktan sonra eser kamu malı haline gelir ve herkes tarafından özgürce kullanılabilir.

Telif Hakkı İhlalinde Ne Yapılmalı?

Telif hakkı ihlalleri maalesef sık sık karşılaşılan durumlardan biridir. Bu ihlallerle başa çıkmak için belirli adımların atılması gerekmektedir.

Telif hakkı ihlali durumunda yapılması gerekenler:

 • İhlali kanıtlayacak belgeleri toplayın ve saklayın.
 • İhlal eden kişi veya kuruluşa ihlali resmi olarak bildirin.
 • İhlalin durdurulmasını ve eserin kullanımı için izin talep edin.
 • İhlal çözüme kavuşturulamazsa dava açın ve haklarınızı mahkemede savunun.
 • İhlal sonucunda oluşan zararlar için tazminat talep edin ve hakkınızı arayın.
 • İhlal yabancı bir ülkede gerçekleşmişse veya ihlal eden kişi yabancı bir kişi veya kuruluşsa uluslararası hukuki süreçler başlatılabilir.

Telif hakkı ihlalleriyle karşılaşıldığında sorunun ciddiyetine bağlı olarak çözümler sunulabilir. Kanıtların toplanması ve ihlal edenlerle iletişime geçilmesi gibi adımlar atılmalıdır. Ayrıca gerektiğinde hukuki destek almak da sorunun çözümüne yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Telif hakkı ne demek ve telif hakkının nasıl alınabileceği gibi konulara değindik. İsterseniz şimdi telif haklarıyla ile ilgili en çok sorulan sorulara cevaplar verelim.

Telif Hakkı ile Patent Arasındaki Fark Nedir?

Fikri mülkiyet, yaratıcı düşüncelerin ve teknik buluşların korunması için temel bir prensiptir. Bu koruma yöntemlerinden en yaygın olanları telif hakkı ve patenttir.

Telif hakkı ile patent arasındaki en genel farkları şu şekilde özetleyebiliriz:

ÖzellikTelif HakkıPatent
Korunan eserler:Sanatsal ve yaratıcı kavramları korumak için kullanılır.Yeni ve faydalı teknik çözümleri içeren buluşları korumak için kullanılır.
Korumanın doğması:Otomatik olarak doğar ve herhangi bir tescil işlemine gerek duymaz.Patent koruması için buluşun resmi olarak tescil edilmesi gerekir.
Sağlanan Haklar:Çoğaltma, dağıtma, temsil, uyarlama, işleme ve eser üzerinde manevi haklar gibi haklar tanır.Buluşun sahibine üretme, satma, ithal etme, ve ihraç etme gibi haklar tanır.

Telif hakkı ve patent, fikri mülkiyetin korunması için önemli araçlardır ve farklı alanlarda kullanılırlar. Telif hakkı sanatsal ve yaratıcı eserleri korurken patent teknik buluşları kapsar.

Telif hakkı otomatik olarak doğarken patentin korunması için tescil gereklidir. Her iki koruma yöntemi de yenilikçiliği teşvik ederken farklı haklar ve koruma süreleri sunarlar.

Telif Hakkı Kim Tarafından Verilir?

Telif hakkı, eserin üretilmesiyle birlikte otomatik olarak doğar ve herhangi bir tescil işlemine gerek yoktur. Telif hakkı sahibinin eser üzerinde yasal hak sahibi olduğunu gösteren bir belgeye sahip olması gerekmez. Telif hakkı tescili için Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilir.

Telif Hakkı Cezası Ne Kadar?

Telif hakkı ihlali durumunda uygulanacak cezalar ülkeye ve ihlalin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin telif hakkı ihlali Türkiye’de cezai yaptırımlarla karşılanabilir ve bu yaptırımlar Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. İhlalin ciddiyetine bağlı olarak cezalar para cezası veya hapis cezası olabilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 523. maddesine göre telif hakkı ihlali kasten işlenirse 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

Yorum yapın