Kendi işinizi kurmak mı istiyorsunuz? O halde şahıs şirketi kurmak, düşük maliyeti ve kolay kurulumu ile girişimciler için ideal bir seçenek olabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile e-ticaret girişimcileri arasında sıkça tercih edilen şahıs şirketi, hızlı bir şekilde kurulabilir ve yönetilebilir.

Bu rehberde, şahıs şirketi kurma sürecinin adımlarını ve maliyetlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Kuruluş aşamalarından vergi yükümlülüklerine kadar tüm süreçleri adım adım açıklayarak, kendi işinizi kurma yolculuğunuzda size rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

Şimdi şahıs şirketi kurma sürecine yakından bakalım ve bu süreçte hangi adımları izlemeniz gerektiğini öğrenelim.

İçindekiler

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, ticari amaçlarla bir veya birden fazla gerçek kişinin bir araya gelerek kurduğu ve ortakların sınırsız sorumluluğa sahip olduğu bir şirket türüdür. Küçük veya orta ölçekli işletme kurmak isteyenler arasında sıkça tercih edilen bu işletme türü, basit yapısı ve düşük maliyetli olmasıyla tercih sebebidir.

Şahıs şirketi, ticari amaçlarla bir veya birden fazla gerçek kişinin bir araya gelerek kurduğu ve ortakların sınırsız sorumluluğa sahip olduğu bir şirket türüdür.

Şahıs şirketleri tek kişi tarafından kurulabileceği gibi, birden fazla ortakla da oluşturulabilir. Ortaklı yapılarda gerçekleşen devir süreçlerinin zorlu olması, bu şirket türünün belirgin özelliklerinden biridir.

Şirketin paylarının devri veya satışı, tüm ortakların onayı olmadan mümkün değildir. Bu nedenle şahıs şirketleri, genellikle küçük ölçekli işletmeler için ideal bir seçim olarak değerlendirilir.

Şahıs şirketlerinde ortakların ve kurucunun sorumlulukları sınırsız olsa da, bazı durumlarda yapılan sözleşmelerle bu sorumluluklar sınırlandırılabilir.

Şahıs şirketleri sermaye gerektirmediği için, kurucunun tüm mal varlığı borç ve giderlerden sorumlu olur. Bu durum, şahıs şirketi kurmanın getirdiği önemli bir risk faktörüdür.

Yine de kendi işinin patronu olmak isteyenler için şahıs şirketi, girişimcilik planlarını hayata geçirmenin ve online ticaret yapmanın en uygun alternatiflerinden biri olabilir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için öncelikle gerekli belgeleri hazırlamanız ve vergi dairesine eksiksiz bir şekilde teslim etmeniz gerekmektedir. Şahıs şirketi kurulum süreci, genellikle 2-3 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Şahıs şirketi nasıl kurulur:

 • İkametgah bilgileri, kurucunun nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri ve imza tescil beyannamesi gibi belgeler hazırlanır.
 • Vergi dairesine başvuru yapılır ve vergi hesap numarası alınır.
 • Gerekli defterler noterde tasdik ettirilir.
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası temin edilir.
 • Gider pusulası, irsaliye ve fatura belgeleri çıkarılır.
 • Sicil gazetesine ilan verilir ve ilgili ticaret odasına kayıt yaptırılır.
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı çıkartılır.
 • SGK ve Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Bu adımları izleyerek şahıs şirketinizi kısa sürede kurabilirsiniz. Ayrıca, vergi dairesine gitmeden e-devlet üzerinden de şahıs şirketi kurma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

e-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

e-Devlet üzerinden şahıs şirketi kurabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 • Öncelikle e-Devlet şifreniz ile İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapın.
 • Sistem içerisinde “İşlemler” sekmesine tıklayın.
 • Ardından sırasıyla “Sicil Bildirimleri” ve “İşe Başlama Bildirimi” kısımlarına tıklayın.
 • Karşınıza çıkan ekrandaki iş detaylarını içeren 5 adımlık formu doldurun.
 • Tüm bilgileri girdikten sonra cep telefonunuza yoklama tarihi bilgisi gönderilecektir.
 • Yoklama memurları iş yerinizi ziyaret edip gerekli kontrolleri yapacaktır.
 • Denetim sonrasında, şahıs şirketiniz resmi olarak kurulmuş olacaktır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Vergi dairesinden veya internetten alınan başvuru formu
 • Noterden alınmış 2 adet imza beyannamesi
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • 2 adet ikametgah belgesi
 • Faaliyet gösterilecek yerin kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Başvuruyu muhasebecinin yapması durumunda vekaletname belgesi

Bu belgeleri hazırlayarak şahıs şirketi kurulum sürecini hızlıca tamamlayabilirsiniz.

2024 Yılı Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs şirketi kurma maliyeti, diğer şirket türlerine göre oldukça düşüktür. 2024 yılı için geçerli olan ortalama maliyetler şu şekildedir:

 • Şahıs İmza Beyannamesi (Noter): 491,23 TL
 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri: 194,00 TL
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İş Yeri Açılış Ücreti: 500-1.000 TL arası

Zorunlu masraflar için toplamda ortalama 1.185,23 – 1.685,23 TL civarında bir maliyet öngörülmektedir. Opsiyonel masrafları da eklediğinizde bu tutar artabilir.

Örneğin, kira kontratı damga vergisi, iş yerinizin kira tutarına ve kefil durumuna göre değişebilir. Ayrıca iş yeriniz için gerekli olan yazar kasa, fatura basımı, kaşe gibi masraflar da dikkate alınmalıdır.

Şahıs şirketi kurma maliyeti, diğer şirket türlerine göre oldukça düşüktür.

Şahıs şirketi kurma maliyeti, limited ve anonim şirketlere göre çok daha ekonomiktir. Kuruluş, yönetim ve kapanış süreçlerinin basitliği, şahıs şirketlerini bireysel girişimciler için ideal hale getirir. Dolayısıyla düşük maliyetli ve kolay yönetilebilir bir şirket türü arayanlar için şahıs şirketi ideal bir seçenektir.

2024 Yılı Şahıs Şirketi Vergi Oranları

Şahıs şirketleri, kademeli vergi sistemine tabi oldukları için gelirlerine göre farklı oranlarda vergilendirilir. 2024 yılı için belirlenen şahıs şirketi vergi oranları şu şekildedir:

Gelir DilimiVergi Oranı
110.000 TL’ye kadar%15
230.000 TL’ye kadar: İlk 110.000 TL için 16.500 TL, fazlası%20
580.000 TL’ye kadar: İlk 230.000 TL için 40.500 TL, fazlası%27
3.000.000 TL’ye kadar: İlk 580.000 TL için 135.000 TL, fazlası%35
3.000.000 TL’den fazla: İlk 3.000.000 TL için 982.000 TL, fazlası%40

Örnek: Yıllık Geliri 500.000 TL Olan Bir Şahıs Şirketi İçin Vergi Hesaplaması

Yıllık geliri 500.000 TL olan bir şahıs şirketi için vergi hesaplaması kademeli olarak yapılır. 2024 yılı için geçerli vergi oranlarına göre şahıs şirketi maliyeti hesaplama adımları şu şekildedir:

 • 110.000 TL için %15 vergi: 110.000 x 15/100 = 16.500 TL
 • 230.000 – 110.000 TL için %20 vergi: 120.000 x 20/100 = 24.000 TL
 • 500.000 – 230.000 TL için %27 vergi: 270.000 x 27/100 = 72.900 TL
 • Toplam vergi: 16.500 + 24.000 + 72.900 = 113.400 TL

Bu hesaplamaya göre, yıllık geliri 500.000 TL olan bir şahıs şirketi toplamda 113.400 TL vergi ödeyecektir.

Şahıs şirketleri çeşitli vergi yükümlülüklerine tabidir. Bu vergiler; şirketin gelirine, giderine ve iş yaptığı sektöre göre değişiklik gösterebilir.

Şahıs Şirketlerinin Ödemesi Gereken Vergiler

Şahıs şirketleri çeşitli vergi yükümlülüklerine tabidir. Bu vergiler; şirketin gelirine, giderine ve iş yaptığı sektöre göre değişiklik gösterebilir. Şahıs şirketlerinin ödemesi gereken temel vergi türleri şunlardır:

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, her yıl elde edilen gelir üzerinden ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Şirketin yıllık kazancına göre hesaplanır ve iki taksit halinde ödenir:

 • İlk taksit: Bir sonraki yılın Mart ayında
 • İkinci taksit: Temmuz ayının sonuna kadar

Damga Vergisi: Gelir vergisi beyannamesi için ödenmesi gereken damga vergisi tutarı 467,20 TL’dir.

Geçici Vergi

Geçici Vergi, gelir vergisinin dönem içerisinde beyan edilip ödenmesiyle ilgili bir vergi türüdür. Şirketin kar miktarı üzerinden hesaplanır ve yılda dört kez ödenir:

 • Ödeme Dönemleri: Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım

Geçici vergi ödemeleri, yıl sonunda ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir.

Damga Vergisi: Üç ayda bir ödenmesi gereken geçici vergi beyannamesi için damga vergisi tutarı 308,30 TL’dir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Şahıs şirketleri, satışlarının toplam KDV’si ile her ay aldıkları mal ve hizmetin KDV’si arasındaki farkı vergi olarak öderler. Şirketler her ay bu farkı hesaplayarak ödemekle yükümlüdür. Eğer alışların KDV’si, satışların KDV’sinden fazla ise o ay için vergi ödenmez, sadece damga vergisi ödenir.

Damga Vergisi: Her ay ödenmesi gereken damga vergisi ücreti 308,30 TL’dir.

Muhtasar Beyannamesi (Stopaj Vergileri)

Stopaj Vergisi, gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançların vergi dairesine peşin olarak yatırılmasıdır. Muhtasar beyannamesi, üç ayda bir ödenir ve bu beyannamenin damga vergisi 308,30 TL’dir.

Muhtasar beyannamesi vergileri kademeli olarak uygulanır ve aşağıdaki oranlara göre hesaplanır:

 • 70.000 TL’ye kadar olan gelir için: %15 vergi
 • 150.000 TL’ye kadar olan gelir için: İlk 70.000 TL’ye %15 (10.500 TL), kalan 80.000 TL’ye %20 vergi
 • 370.000 TL’ye kadar olan gelir için: İlk 150.000 TL’ye %20 (26.500 TL), kalan 220.000 TL’ye %27 vergi
 • 1.900.000 TL’ye kadar olan gelir için: İlk 370.000 TL’ye %27 (85.900 TL), kalan 1.530.000 TL’ye %35 vergi
 • 1.900.000 TL’den fazla olan gelir için: İlk 1.900.000 TL’ye %35 (621.400 TL), fazlasına %40 vergi

Diğer Vergiler ve Masraflar

 • Kira Stopajı: İş yeriniz kira ise aylık kira tutarınızın %20’sini stopaj olarak ödemeniz gerekmektedir.
 • Belediye Vergileri: Belediyelere ödenmesi gereken çeşitli vergiler.
 • Mali Müşavirlik Muhasebe Hizmet Ücreti: Muhasebe hizmetleri için ödenen ücretler.
 • Aylık Sigorta Ödemeleri: Şirket sahibinin sigorta ödemeleri (4B Bağkur) ve personel gelir vergileri.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak, yeni girişimciler ve küçük işletmeler için birçok avantaj sunar. Diğer şirket türlerine göre daha az evrak gerektirdiği için kurulumu oldukça basittir. Ayriyeten şahıs şirketi maliyetleri nispeten daha düşüktür, böylece sermaye daha verimli kullanılabilir.

Şahıs şirketi kurmanın tüm avantajlarını sıralayalım:

 • Şahıs şirketi kurmanın maliyeti diğer şirket türlerine kıyasla daha düşüktür.
 • Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri için daha az masraf yapılır.
 • Belgelerin tesliminden sonra şirket 1-2 gün içinde kurulabilir.
 • Kurulum için gerekli evrak sayısı diğer şirket türlerine göre daha azdır.
 • Daha az kar eden şirketler daha az vergi öder, bu da yeni şirketler için avantajlıdır.
 • Şirket büyüdüğünde, şirket türünü değiştirme imkanı vardır.
 • Yıllık defter ve tasdik ücretleri daha uygundur.
 • Şirketi kapatmak gerektiğinde süreç hızlı ve basittir.
 • Kararların tek kişi tarafından alınması işleri hızlandırır.

Şahıs Şirketi ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Limited şirket ve şahıs şirketi, işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına göre farklı avantajlar ve yükümlülükler sunar.

Şahıs şirketi ve limited şirket arasındaki temel farkları şu şekilde özetleyebiliriz:

Şahıs ŞirketiLimited Şirket
Kurulumu oldukça ekonomiktir ve düşük maliyetlidir.Kuruluş maliyeti şahıs şirketine kıyasla daha yüksektir.
Gelir vergisi mükellefidir ve kazanca göre vergi öder.Kurumlar vergisi mükellefidir ve %25 oranında sabit vergi öder.
1-2 gün içerisinde kurulabilir.Kuruluş süreci daha karmaşıktır ve şirket ana sözleşmesi gibi detaylı evrak işleri gerektirir.
Sahipleri kişisel mal varlıklarıyla sınırsız sorumluluk taşır.Ortaklar, şirketteki hisse oranları ile sınırlı sorumluluğa sahiptir.
Şirketi kapatmak oldukça kolaydır ve tasfiye sürecine gerek yoktur.Kapatma süreci daha uzundur ve genellikle bir yıl süren tasfiye işlemlerini gerektirir.
Sermaye bildirimi zorunlu değildir, sermayesiz olarak da kurulabilir.Belirli bir sermaye gereklidir. 2024 yılı itibarıyla, limited şirket kurulum maliyeti ortalama 15.000 TL’dir.

Şahıs şirketi, düşük kurulum maliyeti ve hızlı kuruluş süreci ile bireysel girişimciler için ideal bir seçenek iken; limited şirket daha yüksek maliyetli ancak sınırlı sorumluluk ve prestij avantajları ile büyük ölçekli işletmeler için uygundur.

Vergi yükümlülükleri, sorumluluk düzeyi ve kapatma süreci gibi unsurlar da bu iki şirket türü arasındaki temel farklılıkları oluşturur.

E-Ticaret için Şahıs Şirketi Kurmak

E-ticaret dünyasına adım atmak isteyen herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, yasal olarak faaliyet gösterebilmek için bir şirket kurmanın zorunlu olduğudur. Çünkü şirket kimliğine sahip olmadan sattığınız ürünler için fatura kesemezsiniz.

Fatura düzenleyememek, yasal olarak faaliyet gösteremeyeceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle ticaretinizi resmi bir zemine oturtmak ve müşterilerinize güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak için şirket kurmanız gereklidir.

E-ticaret için şahıs şirketi kurmak

Şirketinizi kurduktan sonra online ödeme almak için bir çözüm arıyorsanız, Sanal POS hizmetimizi ücretsiz deneyebilirsiniz. Üstelik %0’dan başlayan komisyon oranları ile bütçenizi zorlamadan tüm bankalardan aynı gün ödeme alabilirsiniz.

Ücretsiz Sanal POS entegrasyonu ile işlerinizi hızlıca başlatabilir ve güvenli ödeme altyapısından faydalanabilirsiniz.

Online Ödeme Almanın Güvenli Yolu.

Vepara Sanal POS, %98.7 ödeme başarısıyla sadece bir adım ötede! Sen de şimdi bu başarıya ortak ol.

Sıkça Sorulan Sorular

Şahıs şirketi nasıl kurulur ve şahıs şirketi kurmanın maliyeti gibi temel başlıkları detaylıca inceledik. Bu bölümde ise girişimciler tarafından merak edilen diğer konulara özet cevaplar vermeye çalışacağız.

Kimler Şahıs Şirketi Kurabilir?

Şahıs şirketi kurmak için yaş sınırı 18’dir. Bu durum, yasal olarak reşit olmanın gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Devlet memurları, kanunen bir tacir olarak sınıflandırılamadıkları için şahıs şirketi kuramazlar. Dolayısıyla devlet memurları dışındaki tüm bireyler, belirli şartları yerine getirerek şahıs şirketi kurabilirler.

Devlet Memurları Şahıs Şirketi Kurabilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurlarının şahıs şirketi kurmaları yasaktır. Devlet memurları, kanunen tacir veya esnaf olarak sınıflandırılamadıkları için şahıs şirketi kuramazlar. Fakat belirli şartlar altında diğer şirket türlerine ortak olabilirler.

Sigortalı Çalışanlar Şahıs Şirketi Kurabilir Mi?

Evet, sigortalı çalışanlar şahıs şirketi kurabilirler. İş Kanunu’nda başka bir yerde çalışırken şahıs şirketi kurmayı engelleyen bir madde bulunmamaktadır.

Diğer yandan eğer çalıştığınız şirketle yaptığınız sözleşmede başka bir işte çalışamayacağınıza veya şirket kuramayacağınıza dair bir madde varsa, bu durumda şahıs şirketi kurmanız mümkün olmayabilir.

Böyle bir maddeye rağmen şahıs şirketi kurarsanız, işvereniniz sizi tazminat ödemeden işten çıkarma hakkına sahiptir.

Şahıs Şirketi POS Cihazı Alabilir Mi?

Evet, şahıs şirketleri POS cihazı alabilir. Eğer siz de fiziki POS cihazı almayı düşünüyorsanız, Vepara’nın Android işletim sistemli POS cihazını ücretsiz deneyebilirsiniz. Tüm ticari işletmeler, Vepara Fiziki POS cihazı sayesinde kredi ve banka kartları üzerinden ödeme kabul edebilmektedir.

Fiziki POS cihazı almak için gerekli belgeler:

 • Vergi levhası
 • İşletme ruhsatı
 • Adınıza kayıtlı fatura
 • İmza sirküsü
 • Kimlik fotokopisi

Belgeleriniz hazırsa, POS makinesini aldıktan hemen sonra tahsilat işlemlerine başlayabilirsiniz.

Şirket Olmadan E-Ticaret Yapılır Mı?

İnternet üzerinden satış yaparken, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ticaret kazançları üzerinden vergi talep edilmektedir. Dolayısıyla, e-ticaret yapmak isteyenlerin şirket kurmaları zorunludur. Şirket kurmadan yapılan e-ticaret faaliyetleri yasal olarak uygun değildir ve vergi cezaları ile karşılaşma riski taşır.