Kıdem tazminatı hesaplama aracımız, girilen brüt maaşa göre çalışanın yıl içerisindeki vergi dilimini dikkate alarak sizler için net ihbar tazminatı hesaplaması yapar. Aşağıdaki tazminat hesaplama aracında işe başlama ve ayrılma tarihlerinizi seçtikten sonra brüt maaşınızı girerek “Hesapla” butonuna basınız. Kıdem tazminatınız anında hesaplanacaktır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

İçindekiler

Tazminat Hesaplama

İş sözleşmenizin sona ermesi durumunda tazminat hesaplama yapmanız gerekebilir. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı şeklinde iki ana tazminat hakkınız olacaktır. Bu hesaplamaları net veya brüt maaşınıza göre, 2024 tavan sınırlarına uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Güncel maaş verilerinizle kıdem tazminat hesaplama aracımızı kullanarak anında hesaplama yapabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin brüt ücreti dikkate alınır; net ücret üzerinden hesaplama yapılmaz. Brüt ücret, sigorta primi, sendika aidatı ve vergi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücrettir. İşçinin brüt çıplak ücreti belirlenirken bu miktar 30 ile çarpılır.

Kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilenler:

 1. Brüt çıplak ücret: İşçinin kesintisiz olarak aldığı brüt maaş.
 2. Süreklilik arz eden sosyal yardımlar: Yemek, yol, çocuk yardımı gibi düzenli olarak alınan ek ödemeler.
 3. İkramiyeler: Eğer ikramiyeler maaşa endeksli ise, son maaş üzerinden günlük olarak hesaplanır.

Hesaplama yapılırken:

 • Her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret esas alınır.
 • Giydirilmiş ücret, işçinin tüm düzenli brüt ödemelerini içerir.
 • Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılabilir.

Kıdem tazminatınızı kolayca hesaplamak için:

 1. İşe Başlangıç Tarihi: İşe başladığınız tarihi girin.
 2. İşten Ayrılma Tarihi: İşten ayrıldığınız tarihi girin.
 3. Brüt Ücret: Aylık brüt maaşınızı girin.
 4. Aylık Yardımlar: Yol, yemek gibi aldığınız düzenli yardımları girin.

Son olarak, ‘Hesapla’ butonuna basarak en doğru sonuca kolayca ulaşabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın iş akdinin sona erdirilmesi durumunda, hizmet süresine bağlı olarak alacağı tazminat ödemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenen bu tazminat, işverenlerin çalışanlarına sağlamak zorunda olduğu bir haktır. Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir?

Kıdem tazminatı alma hakkına sahip olanlar şunlardır:

 • İş akdi kendi isteğiyle sona erdirilmemiş veya vefat eden çalışanlar.
 • İş Yasası’nın 24. maddesinde belirtilen haklı sebeplerle işten ayrılanlar.
 • Emeklilik şartlarını yerine getirip emeklilik için başvuranlar.
 • Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olanlar.

Tazminat Alabilmek İçin Ne Kadar Süre Çalışmak Gerekir?

Çalışanın aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Tazminat Almanın Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı alabilmenin şartları 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilmiştir. Bu şartlar şunlardır:

 • İş akdinin çalışanın isteği dışında sona erdirilmesi veya çalışanın vefat etmesi.
 • İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle işten çıkarılmamış olmak.
 • İş Yasası’nın 24. maddesinde belirtilen haklı nedenlere dayanarak işten ayrılmak.
 • Erkek çalışanların muvazzaf askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması.
 • Kadın çalışanların evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılması.
 • Emeklilik şartlarını yerine getirip ilgili kuruma başvurmak.
 • 7000 gün prim ödeme veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartlarını yerine getirmek.
 • 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde belirtilen emeklilik sürelerini doldurup yaşını beklemek.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin hizmet süresi boyunca her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran uygulanır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır.

Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir?

Giydirilmiş brüt ücret, işçinin aylık brüt maaşına ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı gibi ek ödemelerin eklenmesiyle elde edilen toplam brüt aylık gelirdir.

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Nedir?

Kıdem tazminatı tavan tutarı, çalışanın bir yıllık çalışma süresi karşılığında alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarıdır. Bu tutar, en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı’na) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarına eşittir ve her 6 ayda bir yeniden değerlendirilir.

2024 Yılında Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

2024 yılının ikinci yarısı için (01/07/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında) kıdem tazminatı tavanı 41.828,39 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı hesaplamasında çalışanın brüt maaşı ve yan hakları (yemek, ulaşım, ikramiye vb.) toplamı en fazla bu tutar üzerinden kabul edilir. İşveren, bu tavan tutarın üzerinde ödeme yapabilir, ancak bu ödeme kıdem tazminatı olarak değil, prim/ikramiye adı altında yapılır ve gelir vergisine tabidir.