Ciro, iş dünyasında başarının en somut göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Temelde işlem hacmini ifade eden ciro, bir işletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği toplam satışların değerini yansıtır.

Bu içeriğimizde işletmenizin performansını değerlendirirken göz ardı etmemeniz gereken bu önemli kavramı tüm detaylarıyla ele alıyor ve ciro nasıl hesaplanır adım adım açıklıyoruz.

Öncelikle, ciro nedir sorusuna yanıt verelim ve ardından ciro hesaplama aracı ile gelirinizi nasıl hesaplayabileceğinizi gösterelim.

İçindekiler

Ciro Nedir?

Ciro, İtalyanca “giro” kelimesinden türemiş olup, ticari faaliyet gösteren işletmelerin belirli bir dönem içinde elde ettikleri toplam gelirleri ifade eder. İş hacmini ölçmeye yarayan ciro, işletmenin satışlarından elde ettiği brüt geliri temsil eder ve giderler bu hesaplamaya dahil edilmez.

Yani ciro hesaplaması, sadece gelirlerin toplamını gösterir ve işletmenin kar veya zarar durumunu doğrudan yansıtmaz. Bu nedenle, yüksek ciro her zaman kârlı bir iş yaptığınız anlamına gelmez; maliyetler ve giderler çıkarıldığında ortaya farklı bir finansal tablo ortaya çıkabilir.

Ciro Nasıl Hesaplanır?

Bir işletmenin mali sağlığını ve büyüme potansiyelini anlamak için en önemli adımlardan biri ciro hesaplamaktır. Ciro hesaplama işlemi yapılırken, safi hasılat ve gayri safi hasılat olmak üzere iki temel yöntem kullanılır.

Safi Hasılat Yöntemi İle Ciro Hesaplama

Safi hasılat yöntemi, daha ayrıntılı bir hesaplama gerektirir çünkü satışlarda yapılan indirimler, iskontolar ve iadeler de hesaba katılır. Böylece gerçek satış gelirleri daha doğru bir şekilde yansıtılır.

Hesaplama Adımları:

 1. Yurt İçi Satış Gelirleri: Yurt içinde yapılan satışlardan elde edilen toplam gelir. (+)
 2. Yurt Dışı Satış Gelirleri: Yurt dışına yapılan satışlardan elde edilen toplam gelir. (+)
 3. Diğer Gelirler: Hizmet satışları veya yan ürün satışları gibi ek gelirler. (+)
 4. İndirimler: Satış sırasında uygulanan indirimlerin toplamı. (-)
 5. İskontolar: Satışlarda yapılan fiyat indirimleri. (-)
 6. İadeler: Müşterilerden gelen ürün iadelerinin toplamı. (-)

Safi hasılat ile ciro hesaplama formülü:

Ciro = (Yurt içi satış gelirleri + Yurt dışı satış gelirleri + Diğer gelirler) – (İndirimler + İskontolar + İadeler)

Örnek:

 • Yurt içi satışlar: 100.000 TL
 • Yurt dışı satışlar: 50.000 TL
 • Diğer gelirler: 20.000 TL
 • İndirimler: 10.000 TL
 • İskontolar: 5.000 TL
 • İadeler: 2.000 TL

Hesaplaması:

 • Toplam Gelir = 100.000 TL + 50.000 TL + 20.000 TL = 170.000 TL
 • Safi Hasılat = 170.000 TL – (10.000 TL + 5.000 TL + 2.000 TL)
 • Safi Hasılat = 170.000 TL – 17.000 TL
 • Safi Hasılat = 153.000 TL

Gayri Safi Hasılat Yöntemi ile Ciro Hesaplama

Bu yöntemde ise indirimler, iade ve iskontolar dikkate alınmaz. Burada ciro, tamamen elde edilen gelirlerin toplamı olarak hesaplanır. Gayri safi hasılat yöntemiyle ciro hesaplama formülü ise şöyledir:

Ciro = Yurt için satış gelirleri + Yurt dışı satış gelirleri + Diğer Gelirler

Eğer işletmeniz sık sık indirimler, iskontolar veya iade işlemleri yapıyorsa, safi hasılat yöntemi daha doğru sonuçlar verecektir. Öte yandan, indirim ve iade oranları düşükse veya gelir süreçleriniz basitse, gayri safi hasılat yöntemi işinizi görecektir.

Ciro hesaplamasının nasıl yapıldığını artık biliyorsunuz. Şimdi, aşağıdaki ciro hesaplama aracını kullanarak cironuzu kolayca hesaplayabilirsiniz.

Ciro Hesaplama

Ciro Türleri Nelerdir?

Ciro, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği toplam geliri ifade eder ve farklı zaman dilimlerine göre çeşitli şekillerde hesaplanabilir. Şirketlerin faaliyetlerine ve muhasebe stratejilerine göre dört ana ciro türü bulunmaktadır:

 • Günlük Ciro
 • Haftalık Cİro
 • Aylık Ciro
 • Yıllık Ciro

1. Günlük Ciro

Günlük ciro, genellikle küçük işletmelerde kullanılır ve günlük gelir ve giderlerin hesaplanmasını içerir. Bu yöntem, işletmenin mali durumunu günlük bazda takip etmeyi sağlar.

2. Haftalık Ciro

Haftalık ciro, çalışan maaşlarını haftalık ödeyen işletmelerde tercih edilir. Haftanın ilk gününden son gününe kadar elde edilen toplam gelir hesaplanır, böylece haftalık performans izlenir.

3. Aylık Ciro

Aylık ciro, ayın ilk gününden son gününe kadar elde edilen toplam geliri kapsar. Bu yöntem, çalışan maaşlarını aylık ödeyen şirketler için yaygındır ve işletmenin aylık performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

4. Yıllık Ciro

Yıllık ciro, bir yıl boyunca elde edilen toplam geliri ifade eder ve büyük şirketler tarafından kullanılır. Bu yöntem, işletmenin yıllık performansını ve büyüme oranlarını analiz etmek için kullanılır.

Ciro ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ciro ile Kar Arasındaki Fark Nedir?

Ciro, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği toplam gelirdir. Kâr ise cirodan tüm giderler ve maliyetler çıkarıldıktan sonra kalan net gelirdir.

Hasılat ve Ciro Aynı Şey mi?

Evet, hasılat ve ciro terimleri aynı anlama gelir ve işletmenin toplam gelirini ifade eder.

Ciro KDV Dahil mi Hariç mi?

Ciro, KDV dahil edilerek hesaplanır. Şirketin elde ettiği gelirin KDV’si, toplam ciroya dahil edilir.

Net Satış Ciro Mudur?

Evet, ciro, net satışları ifade eder. Net satışlar, brüt satışlardan iadeler, indirimler ve iskontolar düşüldükten sonra kalan tutardır.

Beyaz Ciro Nedir?

Beyaz ciro, lehine ciro yapılan kişinin adının belirtilmediği ve sadece cirantanın imzasını taşıyan ciro türüdür.

Tam Ciro Nedir?

Tam ciro, ciro yapılan kişinin adının açıkça belirtildiği ciro türüdür. Ciranta, poliçeyi kimin lehine ciro ettiğini belirterek tam ciro yapar.

Çek Nasıl Ciro Edilir?

Çekin arkasına firmanızın kaşesi basılarak yetkili imza ile imzalanır ve mal veya hizmet alınan firmaya verilir. Bu işleme cirolama denir ve çek tutarı ciro ile devredilmiş olur.

Senet Nasıl Ciro Edilir?

Senet, arkasına firmanın kaşesi ve yetkili kişinin imzası atılarak ciro edilir.

Çeki Kim Ciro Edebilir?

Çeki ciro eden kişiye ciranta denir. Ciranta, çekin değerini tahsil etme veya devretme yetkisine sahiptir. Ciro işlemi sonrasında çeki devralan kişi, çeki başka birine ciro edebilir.

Ciro Primi Nedir?

Ciro primi, firmaların belirli bir miktarın üstünde mal alımı yapan bayilere sağladığı özel bir prim türüdür. Bu prim, genellikle nakit veya mal olarak ödenir ve bayilerin satışlarını artırmayı hedefler.